Tips

 • ’s Ochtends of s’ochtends

  Vraag jij je af wat de juiste schrijfwijze is? Is het ’s ochtends? Of is het s’ochtends?(En ’s middags of s’middags, ’s avonds of s’avonds, ’s nachts of s’nachts?) Misschien is het eerst goed om uit te leggen wat dat ‘kommaatje in de lucht’ is, dat voor of na de s staat. Dat ‘kommaatje in…

  Lees verder…

 • Bij iemand in het gevlei of gevlij komen

  Als je iets doet of zegt, alleen maar om bij iemand in de gunst te komen, omdat je verwacht dat je daar voordeel van hebt, dan probeer je bij diegene in het gevlij te komen. Ja echt, met een lange ij. Gevlij met een lange ij is het afgeleide zelfstandig naamwoord van het werkwoord vlijen, dat…

  Lees verder…

 • Burgermeester of burgemeester

  Twijfel je ook tussen ‘burgermeester’ en ‘burgemeester’? Alhoewel ‘burgermeester’ best logisch klinkt, is het toch ‘burgemeester’.Zonder tussen-r dus! Het woordje ‘burge’ stamt af van het Middelnederlandse borch of burch/burcht, dat ‘stad’ betekent.Die schrijfwijze hebben we in Nederland aangehouden. Het gekke is dat in Duitsland wél ‘Bürgermeister’ wordt geschreven.En ook het woord ‘burgervader’, dat volgens Van…

  Lees verder…

 • Dank u wel (dank je wel) of dankuwel (dankjewel)

  Schrijf je ‘dank u wel’ en ‘dank je wel’ aan elkaar? Schrijf je ‘dankuwel’ of ‘dank u wel’ als je iemand op een beleefde manier bedankt? En ‘dankjewel’ of ‘dank je wel’ als je iemand op een informele manier bedankt? aanpassing oktober 2022:Zoals ik al dacht, keurt Onze Taal nu alle schrijfwijzen goed. De onderstaande…

  Lees verder…

 • De heer of meneer

  Schrijf je in de adressering, aanhef of in de lopende tekst de heer of meneer? Hoewel het in de spreektaal en in informele e-mails en brieven steeds gebruikelijker is om meneer te zeggen of schrijven, raad ik af om in formele medische en juridische correspondentie deze informele aanspreking te gebruiken. Adressering In het adres staat…

  Lees verder…

 • Dr. / dr. / Dr / dr

  Is het Dr of Dr., of dr of dr.? Wat is de schrijfwijze van de afkorting van de academische graad of titel doctor? Is de eerste letter een hoofdletter? Staat er een punt achter? Aanbevolen wordt om dr. te schrijven. Met kleine letters dus en een punt erachter. Plek van titel De titel dr. staat…

  Lees verder…

 • Een lastig pakket of parket

  Is het ‘in een lastig pakket zitten’ of ‘in een lastig parket zitten’?Het is: in een lastig parket zitten! De uitdrukking betekent: in een moeilijke positie zitten. Je weet misschien niet wat de juiste beslissing is om te nemen. Of je weet het wel, maar je weet misschien niet hoe je die keuze kenbaar moeten…

  Lees verder…

 • Een op de vijf schrijft/schrijven

  Is het ‘Een op de vijf mensen schrijft dit verkeerd’ of ‘Een op de vijf mensen schrijven dit verkeerd’? De juiste schrijfwijze is ‘Een op de vijf mensen SCHRIJFT dit verkeerd.’ Vooral in de spreektaal wordt dit foutje regelmatig gemaakt, in de schrijftaal komt de fout wat minder vaak voor. De persoonsvorm (het werkwoord ‘schrijft’) wordt hier in het…

  Lees verder…

 • Facebook-video ondertitelen

  Verwacht niet van je volgers op Facebook dat ze kunnen liplezen, maar ondertitel je Facebook-video! Een kleine moeite en je volgers begrijpen dan ook waar je video over gaat als ze door hun tijdlijn scrollen in een omgeving waar ze het geluid niet kunnen aan zetten of horen. In dit artikel leg ik uit hoe…

  Lees verder…

 • Iemand als zij of iemand als haar

  Is het ‘iemand als zij’ of ‘iemand als haar’?Bijvoorbeeld in de zin: ‘Ik hoop iemand als zij / haar te ontmoeten.’ Het is juist om te schrijven: ‘Ik hoop iemand als zij te ontmoeten.’ Andere voorbeelden: Omdat als en zoals voegwoorden zijn, moet de tekst na als en zoals als een op zich staande zin worden…

  Lees verder…

 • Illusie rijker of illusie armer

  Je bent teleurgesteld, want iets wat je graag wilde is niet gebeurd.Ben je dan een illusie rijker of een illusie armer? Het juiste antwoord is: een illusie ARMER! In deze uitdrukking heeft ‘illusie’ de betekenis van denkbeeld, hoopvolle verwachting. Je hoopt dat iets gaat gebeuren, maar als dat niet zo is ben je een hoopvolle…

  Lees verder…

 • In tact of intact

  Schrijf je ‘intact’ of ‘in tact’?Het betekent ‘onbeschadigd, compleet, niet aangetast’, maar hoe schrijf je het? De juiste schrijfwijze is INTACT. Als 1 woord dus. In de praktijk zie ik dat dit woord regelmatig los wordt geschreven, waarschijnlijk omdat het woord lijkt op woordcombinaties als ‘in dubio’, ‘in natura’ en ‘in petto’. Maar deze Italiaanse woordcombinaties…

  Lees verder…

 • Introducé of introducee

  Schrijf je ‘introducé’ of ‘introducee’? Het is allebei goed, maar de schrijfwijze is wel afhankelijk van welk geslacht je als introducé mag meenemen. introducé = alle genders / neutraal introducee = vrouw Dit woord is oorspronkelijk afkomstig uit het Frans. In het Frans is heel duidelijk de vorm op -cé mannelijk en de vorm op…

  Lees verder…

 • Jaren 80 of jaren ’80

  Al jaren is het enige juiste antwoord : jaren 80.Zónder apostrof, omdat het getal 19 hier niet is weggelaten. Je zegt niet ‘in de jaren 1980’ en daarom is de apostrof hier niet nodig. Maar …Wat schetst mijn verbazing? Op de website van de TaalUnie zie ik ineens staan dat zij de jaren ’80 mét…

  Lees verder…

 • Kostwinner of kostwinnaar

  Het enige juiste antwoord is: kostwinner! Alhoewel het me niet verwondert als iemand ‘kostwinnaar’ schrijft. Als je iets wint, ben je toch de winnaar? Hier wordt echter niet het ‘winnen’ van overwinnen bedoeld, maar het ‘winnen’ als in verdienen, verkrijgen. En iemand die dat doet is een winner, geen winnaar (maar je kunt je wel…

  Lees verder…

 • LinkedIn-video ondertitelen

  Verwacht niet van je connecties op LinkedIn dat ze kunnen liplezen, maar ondertitel je LinkedIn-video! Een kleine moeite en je connecties begrijpen dan ook waar je video over gaat als ze door hun tijdlijn scrollen in een omgeving waar ze het geluid niet kunnen aanzetten of horen. In dit artikel leg ik uit hoe je…

  Lees verder…

 • Mr. of Mr / mr of mr.

  Is het Mr of Mr., of mr of mr.? Wat is de schrijfwijze van de afkorting van de academische graad meester in de rechten? Is de eerste letter een hoofdletter? Staat er een punt achter? Aanbevolen wordt om mr. te schrijven. Met kleine letters dus en een punt erachter. Plek van titel mr. De titel…

  Lees verder…

 • Oekraïne of de Oekraïne met lidwoord

  De een zegt ‘Oekraïne’, de ander ‘de Oekraïne’ met lidwoord. Wat is goed? Eerst een kort stukje geschiedenis. Een stukje geschiedenis over Oekraïne Voordat Oekraïne in 1991 een autonoom land werd, spraken we van ‘de Oekraïne’. De naam van de destijds republiek van de Sovjet-Unie werd gecombineerd met een lidwoord, net zoals we ook vaker…

  Lees verder…

 • Ondertitelingsbestand maken

  Verwacht niet van kijkers dat ze kunnen liplezen, maar gebruik een ondertitelingsbestand om je video te ondertitelen. Een kleine moeite en je kijkers begrijpen dan ook waar je video over gaat als ze door hun tijdlijn scrollen in een omgeving waar ze het geluid niet kunnen aanzetten of horen. In dit artikel leg ik uit…

  Lees verder…

 • Ten einde of teneinde: los of aan elkaar?

  In deze tip ga ik in op de vraag wanneer je ten einde of teneinde schrijft. Deze vraag geldt ook voor tenminste of ten minste en ook voor tenslotte en ten slotte. Teneinde hier een goed antwoord op te geven, zal ik je ten minste een viertal voorbeelden laten zien. Dat kun je tenslotte wel…

  Lees verder…

 • Ten minste of tenminste: los of aan elkaar

  In deze tip ga ik in op de vraag wanneer je ten minste of tenminste schrijft. Deze vraag geldt ook voor tenslotte en ten slotte en ook voor teneinde en ten einde. Teneinde hier een goed antwoord op te geven, zal ik je ten minste een viertal voorbeelden laten zien. Dat kun je tenslotte wel van…

  Lees verder…

 • Ten slotte / tenslotte: los of aan elkaar?

  In deze tip ga ik in op de vraag wanneer je ten slotte of tenslotte schrijft. Deze vraag geldt ook voor tenminste of ten minste en ook voor teneinde en ten einde. Teneinde hier een goed antwoord op te geven, zal ik je ten minste een viertal voorbeelden laten zien. Dat kun je tenslotte wel van Met Goede Zin verwachten! Misschien zie je het al een beetje in de zin hierboven.…

  Lees verder…

 • Vice versa of visa versa

  Lastige term om te schrijven hè? Is het ‘vice versa’, ‘vise versa’ of ‘visa versa’? Misschien twijfel je zelfs over ‘vize verza’ of ‘visa verza’ of ‘viza versa’. Niet zo gek, want dat is wel hoe het klinkt als je het uitspreekt. Dus je bent echt niet de enige die zich afvraagt wat de juiste…

  Lees verder…

 • Zowieso, zowiezo, sowieso of sowiezo

  Wat is het nou? Zowieso? Zowiezo? Sowieso? Of toch sowiezo? Het juiste antwoord is ‘sowieso’.Met 2 s’en! Het betekent: hoe dan ook, in elk ge­val.Het woord is een Duits leenwoord. Sowieso betekent in het Duits letterlijk ‘op die manier als op die manier’, dus: op dezelfde manier, het maakt niet uit.

  Lees verder…