Ten slotte / tenslotte: los of aan elkaar?

In deze tip ga ik in op de vraag wanneer je ten slotte of tenslotte schrijft. Deze vraag geldt ook voor tenminste of ten minste en ook voor teneinde en ten einde. Teneinde hier een goed antwoord op te geven, zal ik je ten minste een viertal voorbeelden laten zien. Dat kun je tenslotte wel van Met Goede Zin verwachten! Misschien zie je het al een beetje in de zin hierboven.…

Dank u wel (dank je wel) of dankuwel (dankjewel)

Schrijf je ‘dank u wel’ en ‘dank je wel’ aan elkaar? Schrijf je ‘dankuwel’ of ‘dank u wel’ als je iemand op een beleefde manier bedankt? En ‘dankjewel’ of ‘dank je wel’ als je iemand op een informele manier bedankt? aanpassing oktober 2022:Zoals ik al dacht, keurt Onze Taal nu alle schrijfwijzen goed. De onderstaande…